,

Bissen Vilhelm

Vilhelm Bissen
Krukmålerskan, 1883
Marmor, 180 x 60 x 50 cm.
Inventarienummer: 0171NMK
Förvärvad 1884. Överförd till museet 1908

 

En hårt arbetande krukmålerska är i färd med att dekorera en liten vas. En antydan till rynkor i pannan och de hopknipna ögonen vittnar om den ansträngning och omsorg som hon lägger ner i arbetet. Bakom henne står en amfora som redan har blivit dekorerad. Mötet med den franska naturalismen i Paris kom i hög grad att påverka Vilhelm Bissens förhållningssätt till skulptur. Inflytandet syns tydligt i denna staty, som är en del av en serie stående kvinnofigurer som gjordes efter återkomsten till Köpenhamn. Det levande ansiktet och den naturtrogna återgivningen av kroppen vittnar om hur Bissen började använda den direkta naturalistiska observationen som en fast del i sitt senare formspråk. De enkla och harmoniska linjerna som utgör kompositionen visar dock att skulpturens naturalistiska uttryck fortfarande är grundmurat i ett klassiskt förhållningssätt till formen.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Christian Gottlieb Vilhelm Bissen (1836-1913)
Som bildhuggare blev Vilhelm Bissen först och främst upplärd i faderns H.W. Bissens verkstad, där han fostrades i traditionen efter Thorvaldsen. Liksom hos Cranach och Breughel under 1400- och 1500-talen överfördes hantverket, motiven och kundkretsen från far till son. Trots att Bissen i slutet av 1800-talet lät sig inspireras av den franska naturalismen och dess strömningar, förblev han i princip trogen den klassicism som han skolats i. Bissen vistades redan som ung i Italien mellan åren 1857–63, och uppehöll sig många gånger i Rom. Stenbrotten i Carrara var betydelsefulla för honom, men det var också de sociala relationerna med andra konstnärer i Rom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Vilhelm Bissen
Krukmålerskan, 1883
Marmor, 180 x 60 x 50 cm.
Inventarienummer: 0171NMK
Förvärvad 1884. Överförd till museet 1908

 

En hårt arbetande krukmålerska är i färd med att dekorera en liten vas. En antydan till rynkor i pannan och de hopknipna ögonen vittnar om den ansträngning och omsorg som hon lägger ner i arbetet. Bakom henne står en amfora som redan har blivit dekorerad. Mötet med den franska naturalismen i Paris kom i hög grad att påverka Vilhelm Bissens förhållningssätt till skulptur. Inflytandet syns tydligt i denna staty, som är en del av en serie stående kvinnofigurer som gjordes efter återkomsten till Köpenhamn. Det levande ansiktet och den naturtrogna återgivningen av kroppen vittnar om hur Bissen började använda den direkta naturalistiska observationen som en fast del i sitt senare formspråk. De enkla och harmoniska linjerna som utgör kompositionen visar dock att skulpturens naturalistiska uttryck fortfarande är grundmurat i ett klassiskt förhållningssätt till formen.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Christian Gottlieb Vilhelm Bissen (1836-1913)
Som bildhuggare blev Vilhelm Bissen först och främst upplärd i faderns H.W. Bissens verkstad, där han fostrades i traditionen efter Thorvaldsen. Liksom hos Cranach och Breughel under 1400- och 1500-talen överfördes hantverket, motiven och kundkretsen från far till son. Trots att Bissen i slutet av 1800-talet lät sig inspireras av den franska naturalismen och dess strömningar, förblev han i princip trogen den klassicism som han skolats i. Bissen vistades redan som ung i Italien mellan åren 1857–63, och uppehöll sig många gånger i Rom. Stenbrotten i Carrara var betydelsefulla för honom, men det var också de sociala relationerna med andra konstnärer i Rom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@