,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Barnet lär sig att gå, före 1859
Olja på papp, 25 x 34 cm.
Inventarienummer: 0105NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Där många av den danska guldålderns målare utnyttjade sin bildningsresa till Italien för att studera naturen och antikens konst var det istället italienarnas liv och arbete som fick Wilhelm Marstrands fulla uppmärksamhet. Konstnären föredrog att skildra ögonblicksbilder från vanliga italienares lustbetonade vardagsliv framför att studera forntidens pompejanska målningar, vilket var vad de flesta av hans kollegor gjorde. I denna förstudie ser vi en typisk stund i en italiensk familjs vardag. Under en pergola sträcker en liten flicka armarna mot sin lillebror. Modern har ett barn på armen och försöker stötta lillebrodern medan han tar sina första steg. Till vänster sitter en abbate på en stenbänk med händerna i fickorna, och en läsande pojke syns i husets dörröppning.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Barnet lär sig att gå, före 1859
Olja på papp, 25 x 34 cm.
Inventarienummer: 0105NMK
Förvärvad före 1904. Överförd till museet 1908

 

Där många av den danska guldålderns målare utnyttjade sin bildningsresa till Italien för att studera naturen och antikens konst var det istället italienarnas liv och arbete som fick Wilhelm Marstrands fulla uppmärksamhet. Konstnären föredrog att skildra ögonblicksbilder från vanliga italienares lustbetonade vardagsliv framför att studera forntidens pompejanska målningar, vilket var vad de flesta av hans kollegor gjorde. I denna förstudie ser vi en typisk stund i en italiensk familjs vardag. Under en pergola sträcker en liten flicka armarna mot sin lillebror. Modern har ett barn på armen och försöker stötta lillebrodern medan han tar sina första steg. Till vänster sitter en abbate på en stenbänk med händerna i fickorna, och en läsande pojke syns i husets dörröppning.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@