,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
En flyttedagsscen, 1831
Olja på duk, 43 x 50 cm.
Inventarienummer: 0094NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

En ung, kvinna med värdigt utseende med en äldre kvinna och två små barn, jagas på porten av ett bister husvärd, medan en trind fru dirigerar flyttkarlar med ett flyttlass på rätt väg. Det är en detaljrik, satirisk scenen som utspelar sig för betraktarens öga. Verket är ett bra exempel på Marstrands berättande måleri med köpenhamnska vardagsmotiv från tiden före 1836. I hans flyttdagsscen ironiserar han över köpenhamnarnas eviga flyttande och motivet är inspirerat av Henrik Hertz vaudeville Flyttdagen från 1828. Konstnären har satt samman motivet med både realistiska, fantastiska och symboliska element. Detta bidrar till att ge målningen en scenografisk prägel, som en scen där ögonblicksbilder från vardagens Köpenhamn på 1830-talet utspelas.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
En flyttedagsscen, 1831
Olja på duk, 43 x 50 cm.
Inventarienummer: 0094NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

En ung, kvinna med värdigt utseende med en äldre kvinna och två små barn, jagas på porten av ett bister husvärd, medan en trind fru dirigerar flyttkarlar med ett flyttlass på rätt väg. Det är en detaljrik, satirisk scenen som utspelar sig för betraktarens öga. Verket är ett bra exempel på Marstrands berättande måleri med köpenhamnska vardagsmotiv från tiden före 1836. I hans flyttdagsscen ironiserar han över köpenhamnarnas eviga flyttande och motivet är inspirerat av Henrik Hertz vaudeville Flyttdagen från 1828. Konstnären har satt samman motivet med både realistiska, fantastiska och symboliska element. Detta bidrar till att ge målningen en scenografisk prägel, som en scen där ögonblicksbilder från vardagens Köpenhamn på 1830-talet utspelas.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@