,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Fängelsescen i Rom, 1837
Olja på duk, 62 x 50 cm.
Inventarienummer: 0202NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Ny Carlsbergfondet, 2006

 

Marstrand var betagen av italienarnas väsen och söderns solsken och starka färger. I ett stort antal målningar från slutet av 1830-talet skildrade han italienarna både till fest och vardags. I denna scen från ett fängelse har han skildrat en liten grupp av fångar, som spelar kort med två män utanför fängelsets fönster. Atmosfären är avslappnad, Marstrands Italienarna är humor-fyllda och sorglösa, hans Italien är mer dröm än verklighet. Motivet rymmer flera lustiga detaljer som ger målningen en konstruerad, teatralisk känsla, som t.ex. de två besökande kortspelarnas söndagsliknande kläder, den lilla flickan med blottade skuldror och en svart gris i ett koppel, den överfyllda fruktkorgen eller den lille halvnakne pojken som Är den ende av de figurerna som tittar ut mot betraktaren.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Fängelsescen i Rom, 1837
Olja på duk, 62 x 50 cm.
Inventarienummer: 0202NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen och medel från Ny Carlsbergfondet, 2006

 

Marstrand var betagen av italienarnas väsen och söderns solsken och starka färger. I ett stort antal målningar från slutet av 1830-talet skildrade han italienarna både till fest och vardags. I denna scen från ett fängelse har han skildrat en liten grupp av fångar, som spelar kort med två män utanför fängelsets fönster. Atmosfären är avslappnad, Marstrands Italienarna är humor-fyllda och sorglösa, hans Italien är mer dröm än verklighet. Motivet rymmer flera lustiga detaljer som ger målningen en konstruerad, teatralisk känsla, som t.ex. de två besökande kortspelarnas söndagsliknande kläder, den lilla flickan med blottade skuldror och en svart gris i ett koppel, den överfyllda fruktkorgen eller den lille halvnakne pojken som Är den ende av de figurerna som tittar ut mot betraktaren.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@