,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
En ung flicka och två fiskare, ca. 1853
Olja på papp, 36,5 x 23 cm.
Inventarienummer: 0110NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Två fiskare sitter vid en av Venedigs sjösidor. Den ene försöker förgäves att fånga en ung flickas blick samtidigt som han med ena handen pekar på korgen med dagens fångst. Bakom honom sitter en annan fiskare med en turkisk fez och observerar situationen med ett införstått leende. Under sin vistelse i Venedig intresserade sig Wilhelm Marstrand först och främst för lokalbefolkningen och inte för den omgivande arkitekturen. Sålunda skrev Marstrand hem till sin hustru att han fann Venedigs “praktbyggnader” ointressanta och likgiltiga, medan de lokala fiskarna och deras liv fångade hela hans uppmärksamhet och intresse.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
En ung flicka och två fiskare, ca. 1853
Olja på papp, 36,5 x 23 cm.
Inventarienummer: 0110NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Två fiskare sitter vid en av Venedigs sjösidor. Den ene försöker förgäves att fånga en ung flickas blick samtidigt som han med ena handen pekar på korgen med dagens fångst. Bakom honom sitter en annan fiskare med en turkisk fez och observerar situationen med ett införstått leende. Under sin vistelse i Venedig intresserade sig Wilhelm Marstrand först och främst för lokalbefolkningen och inte för den omgivande arkitekturen. Sålunda skrev Marstrand hem till sin hustru att han fann Venedigs “praktbyggnader” ointressanta och likgiltiga, medan de lokala fiskarna och deras liv fångade hela hans uppmärksamhet och intresse.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@