,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Fadersglädje, ca. 1839
Olja på papp, 22 x 12 cm.
Inventarienummer: 0100NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

En stolt far i italiensk klädedräkt lyfter upp sitt barn och tittar det i ögonen. Målningen är en intim skildring av en kärleksfull relation mellan far och barn och en förstudie till ett senare verk med samma titel. Centralt för motivet är barnets harmoniska anknytning till sin far, som är helt i linje med Wilhelm Marstrands syn på familjeidealet. År 1840 skrev Marstrand ett brev hem till sin bror Oswald Marstrand där han uttryckte sina åsikter om familjens roll i samhället: “Jag håller fast vid min Uppfattning att från Hemmets Inre ska Mannens Verksamhet utströmma till det Yttre och den skall näras och mogna.” Således menade Marstrand att endast med en harmonisk och stöttande kärnfamilj bakom sig kunde individen optimalt utnyttja sin potential till samhällets gagn.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Fadersglädje, ca. 1839
Olja på papp, 22 x 12 cm.
Inventarienummer: 0100NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

En stolt far i italiensk klädedräkt lyfter upp sitt barn och tittar det i ögonen. Målningen är en intim skildring av en kärleksfull relation mellan far och barn och en förstudie till ett senare verk med samma titel. Centralt för motivet är barnets harmoniska anknytning till sin far, som är helt i linje med Wilhelm Marstrands syn på familjeidealet. År 1840 skrev Marstrand ett brev hem till sin bror Oswald Marstrand där han uttryckte sina åsikter om familjens roll i samhället: “Jag håller fast vid min Uppfattning att från Hemmets Inre ska Mannens Verksamhet utströmma till det Yttre och den skall näras och mogna.” Således menade Marstrand att endast med en harmonisk och stöttande kärnfamilj bakom sig kunde individen optimalt utnyttja sin potential till samhällets gagn.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@