,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Italienska som hälsar från ett fönster, slutningen av 1850’erne
Olja på papp, 40 x 30 cm.
Inventarienummer: 0114NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Under sin vistelse i Italien blev Marstrand djupt fascinerad av de italienska kvinnorna och deras förföriska skönhet. Många av dem förevigades i konstnärens skisser och målningar. Inspirerad av Goethes Romerska elegier blev mötet mellan en förtjusande italiensk fröken och hennes älskare ett återkommande tema. I denna skiss antyds älskarens närvaro endast genom den unga kvinnans inbjudande hälsning i fönstret. Vinrankorna som slingrar sig upp över kvinnan och inramar kompositionen understryker kärlekens berusning och fruktbarhet. Under vinrankorna blomstrar den vackra men också giftiga oleandern som i grekisk mytologi är associerad med den tragiska kärlekshistorien mellan Hero och Leander.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Italienska som hälsar från ett fönster, slutningen av 1850’erne
Olja på papp, 40 x 30 cm.
Inventarienummer: 0114NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Under sin vistelse i Italien blev Marstrand djupt fascinerad av de italienska kvinnorna och deras förföriska skönhet. Många av dem förevigades i konstnärens skisser och målningar. Inspirerad av Goethes Romerska elegier blev mötet mellan en förtjusande italiensk fröken och hennes älskare ett återkommande tema. I denna skiss antyds älskarens närvaro endast genom den unga kvinnans inbjudande hälsning i fönstret. Vinrankorna som slingrar sig upp över kvinnan och inramar kompositionen understryker kärlekens berusning och fruktbarhet. Under vinrankorna blomstrar den vackra men också giftiga oleandern som i grekisk mytologi är associerad med den tragiska kärlekshistorien mellan Hero och Leander.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@