,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Italienska med blå tamburin, odaterad (efter 1860)
Olja på duk, 53 x 38 cm.
Inventarienummer: 0121NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

En ung italiensk kvinna tittar med en något osäker men ändå inbjudande blick på betraktaren. I handen håller hon en blå tamburin som antyder hennes ställning som musiker, sannolikt i förbindelse med en av de många italienska folkfesterna. Wilhelm Marstrand fängslades av den livsglädje och sorglöshet som kännetecknade dessa festliga sammankomster. Han använde ibland tamburinen i sin konst som symbol för den uppsluppenhet och sinnlighet som uttrycktes genom de italienska kvinnor dans. Efter hemkomsten till Köpenhamn inkluderade Marstrand en tamburin i målningen Konstnärens hustru och barn i ateljén på Charlottenborg från 1866 som en symbolisk påminnelse om det livliga och glada folklivet han hade sett och upplevt under sin vistelse i Italien.

.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Italienska med blå tamburin, odaterad (efter 1860)
Olja på duk, 53 x 38 cm.
Inventarienummer: 0121NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

En ung italiensk kvinna tittar med en något osäker men ändå inbjudande blick på betraktaren. I handen håller hon en blå tamburin som antyder hennes ställning som musiker, sannolikt i förbindelse med en av de många italienska folkfesterna. Wilhelm Marstrand fängslades av den livsglädje och sorglöshet som kännetecknade dessa festliga sammankomster. Han använde ibland tamburinen i sin konst som symbol för den uppsluppenhet och sinnlighet som uttrycktes genom de italienska kvinnor dans. Efter hemkomsten till Köpenhamn inkluderade Marstrand en tamburin i målningen Konstnärens hustru och barn i ateljén på Charlottenborg från 1866 som en symbolisk påminnelse om det livliga och glada folklivet han hade sett och upplevt under sin vistelse i Italien.

.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@