,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Judaskyssen, odaterad (efter 1860)
Olja på duk, 57 x 51 cm.
Inventarienummer: 0122NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Med dynamiska penseldrag, ett dunkelt ljus och en dramatisk komposition har Wilhelm Marstrand skildrat det ögonblick då lärjungen Judas förråder Jesus. I Getsemane trädgård har Judas just pekat ut Jesus för det judiska prästerskapets tempelvakter genom att kyssa honom. Med vapen och facklor har de hotfulla soldaterna samlats kring sällskapet, redo att ingripa och arrestera Jesus. Marstrand har avbildat Judas i en framåtböjd och något förvriden position, vilken bidrar till att klargöra han förrädiska men också skuldmedvetna handling. Denna står i skarp kontrast till framställningen av Jesus som med sin raka hållning, rofyllda blick och stoiska lugn utstrålar en acceptans av sitt framtida öde. Genom att låta hela kompositionen domineras av en dyster färgpalett som endast bryts av ett enda ljus från en fackla förstärker Marstrand det dramatiska och ödesdigra ögonblicket. Formatet tyder på att bilden är en skiss till en altartavla.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Judaskyssen, odaterad (efter 1860)
Olja på duk, 57 x 51 cm.
Inventarienummer: 0122NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Med dynamiska penseldrag, ett dunkelt ljus och en dramatisk komposition har Wilhelm Marstrand skildrat det ögonblick då lärjungen Judas förråder Jesus. I Getsemane trädgård har Judas just pekat ut Jesus för det judiska prästerskapets tempelvakter genom att kyssa honom. Med vapen och facklor har de hotfulla soldaterna samlats kring sällskapet, redo att ingripa och arrestera Jesus. Marstrand har avbildat Judas i en framåtböjd och något förvriden position, vilken bidrar till att klargöra han förrädiska men också skuldmedvetna handling. Denna står i skarp kontrast till framställningen av Jesus som med sin raka hållning, rofyllda blick och stoiska lugn utstrålar en acceptans av sitt framtida öde. Genom att låta hela kompositionen domineras av en dyster färgpalett som endast bryts av ett enda ljus från en fackla förstärker Marstrand det dramatiska och ödesdigra ögonblicket. Formatet tyder på att bilden är en skiss till en altartavla.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@