,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Kardinalen välsignar tiggare i kyrkporten, odaterad (efter 1860)
Olja på duk, 57 x 52 cm.
Inventarienummer: 0120NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Istället för att återge Roms praktfulla och magnifika kyrkor inifrån har Wilhelm Marstrand skisserat den hårda verkligheten så som den utspelade sig utanför kyrkans murar. Vid en kyrkport flockas en grupp utmärglade tiggare runt en kardinal som hastigt välsignar dem. Den ljusa, vita färgen som dominerar kardinalens mantel står i skarp kontrast till de smutsiga bruna nyanser som utgör tiggarnas mer blygsamma klädsel. Kardinalens kroppsspråk signalerar en undflyende hållning – han har den ena foten på kyrktrappans första trappsteg, redo att stiga in i Guds hus och lämna de behövande tiggarna utanför. Marstrands egen medkänsla för tiggare och hans kritiska syn på påvekyrkan blir tydlig i hans skildring av kardinalens välsignelse som en tom, förhastad och meningslös ritual.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Kardinalen välsignar tiggare i kyrkporten, odaterad (efter 1860)
Olja på duk, 57 x 52 cm.
Inventarienummer: 0120NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Istället för att återge Roms praktfulla och magnifika kyrkor inifrån har Wilhelm Marstrand skisserat den hårda verkligheten så som den utspelade sig utanför kyrkans murar. Vid en kyrkport flockas en grupp utmärglade tiggare runt en kardinal som hastigt välsignar dem. Den ljusa, vita färgen som dominerar kardinalens mantel står i skarp kontrast till de smutsiga bruna nyanser som utgör tiggarnas mer blygsamma klädsel. Kardinalens kroppsspråk signalerar en undflyende hållning – han har den ena foten på kyrktrappans första trappsteg, redo att stiga in i Guds hus och lämna de behövande tiggarna utanför. Marstrands egen medkänsla för tiggare och hans kritiska syn på påvekyrkan blir tydlig i hans skildring av kardinalens välsignelse som en tom, förhastad och meningslös ritual.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@