,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Napolitansk pojke och hund. Studie till Scen ur det napolitanska folklivet, ca. 1839
Olja på papp, 16 x 18 cm.
Inventarienummer: 0098NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

En liten pojke vilar huvudet på en sovande hund. Motivet är en förstudie till Wilhelm Marstrands målning Scen ur det napolitanska folklivet där pojken och hunden kan ses i förgrunden framför en vilande fiskare, troligtvis pojkens far, och dennes dotter. I bakgrunden syns dotterns älskare, som försöker få hennes uppmärksamhet genom att vissla. Inom konstens värld har hunden symboliserat trofasthet men också blivit sammankopplad med djuriskhet och sexualitet. De unga älskande som längtar efter varandra kan leda tankarna till flirt och lust, men pojkens omfamning av en sovande hund vittnar om att det är först och främst trygghet och trofasthet som Wilhelm Marstrand ville uttrycka med detta sidomotiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Napolitansk pojke och hund. Studie till Scen ur det napolitanska folklivet, ca. 1839
Olja på papp, 16 x 18 cm.
Inventarienummer: 0098NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

En liten pojke vilar huvudet på en sovande hund. Motivet är en förstudie till Wilhelm Marstrands målning Scen ur det napolitanska folklivet där pojken och hunden kan ses i förgrunden framför en vilande fiskare, troligtvis pojkens far, och dennes dotter. I bakgrunden syns dotterns älskare, som försöker få hennes uppmärksamhet genom att vissla. Inom konstens värld har hunden symboliserat trofasthet men också blivit sammankopplad med djuriskhet och sexualitet. De unga älskande som längtar efter varandra kan leda tankarna till flirt och lust, men pojkens omfamning av en sovande hund vittnar om att det är först och främst trygghet och trofasthet som Wilhelm Marstrand ville uttrycka med detta sidomotiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@