,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Philemon och hans anklagare. Scen ur L. Holbergs Det lykkelige skibbrud, akt 5, scen 9 (Skiss till målning med samma motiv, 1859), ca. 1859
Olja på duk, 34 x 38 cm.
Inventarienummer: 0113NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Liksom sin gamla lärare, C.A. Lorentzen, utförde Wilhelm Marstrand illustrationer till Ludvig Holbergs pjäser. Denna skiss föreställer en scen ur Det lykkelige skibbrud, där poeten Philemon ställs inför rätta på grund av sin satiriska diktning. Han blir senare frikänd av domaren och slutsatsen är att satirdiktningen bidrar till att förbättra samhället snarare än förvärra det. Just denna poäng återspeglar en av Marstrands egna avsikter med att illustrera Ludvig Holberg satiriska berättelser. Marstrand trodde på den uppbyggliga konsten och hittade i Holbergs folkliga komedier en motivkrets som både kunde underhålla och vara till nytta.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Philemon och hans anklagare. Scen ur L. Holbergs Det lykkelige skibbrud, akt 5, scen 9 (Skiss till målning med samma motiv, 1859), ca. 1859
Olja på duk, 34 x 38 cm.
Inventarienummer: 0113NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Liksom sin gamla lärare, C.A. Lorentzen, utförde Wilhelm Marstrand illustrationer till Ludvig Holbergs pjäser. Denna skiss föreställer en scen ur Det lykkelige skibbrud, där poeten Philemon ställs inför rätta på grund av sin satiriska diktning. Han blir senare frikänd av domaren och slutsatsen är att satirdiktningen bidrar till att förbättra samhället snarare än förvärra det. Just denna poäng återspeglar en av Marstrands egna avsikter med att illustrera Ludvig Holberg satiriska berättelser. Marstrand trodde på den uppbyggliga konsten och hittade i Holbergs folkliga komedier en motivkrets som både kunde underhålla och vara till nytta.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@