,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Porträtt av frk Vilhelmine (Ville) Hage, senare fru Ville Heise (1838–1912), 1853
Olja på duk, 104 x 76 cm.
Inventarienummer: 0108NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Wilhelm Marstrand har i denna målning porträtterat Vilhelmine Heise, syster till grundaren av Nivaagaards Malerisamling, Johannes Hage. Avbildad stående med ena handen vilande på ett bord ser den 15-åriga Vilhelmine med förlägen blick och antydan till ett leende på betraktaren. Hon har svarta korkskruvslockar och bär en svart sidenklänning med vit krage och tillhörande rött band. Målningen av den unga och vackra Vilhelmine blev ett gyllene tillfälle för Marstrand att visa upp vad han hade lärt sig under utlandsvistelsen i Rom, där han hade övat på att porträttera unga skönheter. Dock vållade porträttet Marstrand många bryderier och år 1856 utförde han ännu ett porträtt av Ville eftersom han ansåg det första vara ofullständigt.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Porträtt av frk Vilhelmine (Ville) Hage, senare fru Ville Heise (1838–1912), 1853
Olja på duk, 104 x 76 cm.
Inventarienummer: 0108NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Wilhelm Marstrand har i denna målning porträtterat Vilhelmine Heise, syster till grundaren av Nivaagaards Malerisamling, Johannes Hage. Avbildad stående med ena handen vilande på ett bord ser den 15-åriga Vilhelmine med förlägen blick och antydan till ett leende på betraktaren. Hon har svarta korkskruvslockar och bär en svart sidenklänning med vit krage och tillhörande rött band. Målningen av den unga och vackra Vilhelmine blev ett gyllene tillfälle för Marstrand att visa upp vad han hade lärt sig under utlandsvistelsen i Rom, där han hade övat på att porträttera unga skönheter. Dock vållade porträttet Marstrand många bryderier och år 1856 utförde han ännu ett porträtt av Ville eftersom han ansåg det första vara ofullständigt.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@