,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Romarinna med ett barn. Studie til S:t Antonius-festen i Rom, ca. 1838
Olja på papp, 26 x 15 cm.
Inventarienummer: 0095NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Denna studie av en mor med sitt barn visar hur Marstrand utgick från levande modeller när han skulle skildra det italienska folklivet. Skissen är en förstudie till det större verket S:t Antonius-festen i Rom från 1838, som visar hur en präst välsignar en åsna för att hedra skyddshelgonet S:t Antonius. På den färdigställda målningen ses modern sitta med sina två barn på en åsnekärra framför S:t Antonius-kyrkan. Modern är dock inte uppmärksam på den religiösa festivalen eller festligheterna omkring henne. Tvärtom kämpar hon med att hålla styr på barnet som sitter längst fram i kärran. I förstudien är barnet utelämnat och kärran har ersatts med en stol. Marstrand har dock haft moderns placering i den slutliga målningen i åtanke med tanke på att han skildrade henne sittande på stolen.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Romarinna med ett barn. Studie til S:t Antonius-festen i Rom, ca. 1838
Olja på papp, 26 x 15 cm.
Inventarienummer: 0095NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Denna studie av en mor med sitt barn visar hur Marstrand utgick från levande modeller när han skulle skildra det italienska folklivet. Skissen är en förstudie till det större verket S:t Antonius-festen i Rom från 1838, som visar hur en präst välsignar en åsna för att hedra skyddshelgonet S:t Antonius. På den färdigställda målningen ses modern sitta med sina två barn på en åsnekärra framför S:t Antonius-kyrkan. Modern är dock inte uppmärksam på den religiösa festivalen eller festligheterna omkring henne. Tvärtom kämpar hon med att hålla styr på barnet som sitter längst fram i kärran. I förstudien är barnet utelämnat och kärran har ersatts med en stol. Marstrand har dock haft moderns placering i den slutliga målningen i åtanke med tanke på att han skildrade henne sittande på stolen.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@