,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Figurstudie till Dansende romerinde, før 1838
Blyerts och brun penna på papper, 28,7 x 37,8 cm.
Inventarienummer: 0210NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen, 2012

 

I en fin liten skiss har Marstrand tecknat den centrala kvinnliga dansaren och tamburinspelaren i den stora målningen Romerska borgare församlade till fest i en osteria, som också tillhör Nivaagaards Malerisamling. Det första han skisserat dem med fri hand och mjuk blyertspenna, varefter de fyllts i med tusch. På blyertsskiss en syns att Marstrand försöksvis tecknat dansare fot i flera olika positioner, bland annat den yttersta, som han därefter överfört till målningen. Marstrand är kanske den guldåldermålare, från vem vi har det största antalet teckningar bevarade. Det finns ett stort antal studier, skisser och färdiga teckningar från hans hand. Många av dem kan ses som små, oberoende konstverk i sin egen rätt. Denna skiss av de två kvinnorna har använts som ett redskap i din arbetsprocess med att bygga upp motivet i målningen och bestämma de olika figurernas ställningar och rörelser.

Figurstudie till Dansende romerinde.
Se det här »

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Figurstudie till Dansende romerinde, før 1838
Blyerts och brun penna på papper, 28,7 x 37,8 cm.
Inventarienummer: 0210NMK
Förvärvad med testamentariska medel från direktör Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen, 2012

 

I en fin liten skiss har Marstrand tecknat den centrala kvinnliga dansaren och tamburinspelaren i den stora målningen Romerska borgare församlade till fest i en osteria, som också tillhör Nivaagaards Malerisamling. Det första han skisserat dem med fri hand och mjuk blyertspenna, varefter de fyllts i med tusch. På blyertsskiss en syns att Marstrand försöksvis tecknat dansare fot i flera olika positioner, bland annat den yttersta, som han därefter överfört till målningen. Marstrand är kanske den guldåldermålare, från vem vi har det största antalet teckningar bevarade. Det finns ett stort antal studier, skisser och färdiga teckningar från hans hand. Många av dem kan ses som små, oberoende konstverk i sin egen rätt. Denna skiss av de två kvinnorna har använts som ett redskap i din arbetsprocess med att bygga upp motivet i målningen och bestämma de olika figurernas ställningar och rörelser.

Figurstudie till Dansende romerinde.
Se det här »

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@