,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Vielgeschreys bekymmer. Scen från L. Holbergs “Den jäktade”, akt 1, scen 6 (Skiss), före 1850
Olja på duk, 31 x 39 cm.
Inventarienummer: 0112NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

I denna skiss har Wilhelm Marstrand lyckats fånga det ståhej som ständigt omger huvudpersonen i Ludvig Holbergs komedi Den jäktade. Vielgeschrey är en stressad affärsman vars inbilska jäkt gör att han lider ett tragikomiskt öde. I sin hektiska iver över att ta vara på livet innan det är för sent kommer han aldrig på allvar igång med att leva det. Huvudpersonens namn anspelar på det gamla tyska uttrycket “Viel Geschrey und wenig Wolle”, som kan översättas med “mycket väsen för ingenting”. Marstrand har illustrerat detta uttryck med sin dynamiska skildring av Holbergs skådespel. En barberare har just tvålat in Vielgeschrey, en skräddare tar hans mått och bonden försöker lura honom.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Vielgeschreys bekymmer. Scen från L. Holbergs “Den jäktade”, akt 1, scen 6 (Skiss), före 1850
Olja på duk, 31 x 39 cm.
Inventarienummer: 0112NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

I denna skiss har Wilhelm Marstrand lyckats fånga det ståhej som ständigt omger huvudpersonen i Ludvig Holbergs komedi Den jäktade. Vielgeschrey är en stressad affärsman vars inbilska jäkt gör att han lider ett tragikomiskt öde. I sin hektiska iver över att ta vara på livet innan det är för sent kommer han aldrig på allvar igång med att leva det. Huvudpersonens namn anspelar på det gamla tyska uttrycket “Viel Geschrey und wenig Wolle”, som kan översättas med “mycket väsen för ingenting”. Marstrand har illustrerat detta uttryck med sin dynamiska skildring av Holbergs skådespel. En barberare har just tvålat in Vielgeschrey, en skräddare tar hans mått och bonden försöker lura honom.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@