,

Marstrand Wilhelm

Wilhelm Marstrand 
Don Quijote, odaterad (efter 1860)
Olja på duk, 47,5 x 34 cm.
Inventarienummer: 0117NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Wilhelm Marstrand har porträtterat den tragikomiske hjälten Don Quijote som en förtvivlad och förvirrad man som stirrar ut i luften med tom blick. Färgerna är mörka och grumliga, vilket reflekterar den porträtterades sinnestillstånd. Marstrand var djupt fascinerad av berättelsen om Don Quijote som idealistisk arketyp och gjorde många illustrationer till Cervantes roman. Don Quijote blev en sinnebild för Marstrands eget tillstånd. Den desillusionerade riddaren som har svårt att skilja mellan verklighet och fantasi påminde Marstrand om konstnärens splittring mellan att skildra ideal eller verklighet. Följaktligen använde Marstrand två huvudteman i sin skildring av den tragikomiska hjälten: Den optimistiske Don Quijote som är uppslukad av idealet och den förtvivlade Don Quijote som står öga mot öga med nederlaget.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

Beskrivning

Wilhelm Marstrand 
Don Quijote, odaterad (efter 1860)
Olja på duk, 47,5 x 34 cm.
Inventarienummer: 0117NMK
Förvärvad före 1884. Överförd till museet 1908

 

Wilhelm Marstrand har porträtterat den tragikomiske hjälten Don Quijote som en förtvivlad och förvirrad man som stirrar ut i luften med tom blick. Färgerna är mörka och grumliga, vilket reflekterar den porträtterades sinnestillstånd. Marstrand var djupt fascinerad av berättelsen om Don Quijote som idealistisk arketyp och gjorde många illustrationer till Cervantes roman. Don Quijote blev en sinnebild för Marstrands eget tillstånd. Den desillusionerade riddaren som har svårt att skilja mellan verklighet och fantasi påminde Marstrand om konstnärens splittring mellan att skildra ideal eller verklighet. Följaktligen använde Marstrand två huvudteman i sin skildring av den tragikomiska hjälten: Den optimistiske Don Quijote som är uppslukad av idealet och den förtvivlade Don Quijote som står öga mot öga med nederlaget.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Marstrand var bland C.W. Eckersbergs elever och som var, som den ende av dem, mycket intresserad av det berättande och beskrivande måleriet. Marstrand-beundrade genremåleriet, litterära motiv, porträttmåleriet och under de senare åren historiemåleri. Han var ofta anlitad som porträttmålare och målade ett antal porträtt av bland andra medlemmar av familjen Hage. Marstrand reste under hela sitt liv till de stora europeiska länderna som Italien, Frankrike, Tyskland och England. Han var särskilt betagen av Italien, där han stannade i flera år i streck. Här blev han en stor leverantör av lustiga, gripande, ofta underhållande eller ironiska skildringar från det italienska folklivet, som fascinerade honom.

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@