,

Status och bidragsgivare

Nivaagaards Malerisamling är en självstyrande institution, upprättad vid ett möte den 30:e september 1908 och som den 7 oktober samma år blev kungligt stadsfest genom kulturministeriet. Museets nuvarande stadgar antogs den 18 mars 1996.

Malerisamlingens offentliga huvudbidrag givare och tillsynsmyndighet är Fredensborgs kommun. Nivaagaards Malerisamling har sedan 1981 varit ett nationellt erkänt konstmuseum och erhåller därför ett årligt statsbidrag. Utöver detta kan Bergiastiftelsen enligt sina stadgar, ge bidrag till Nivaagaards Malerisamling. Driften av den av Bergiastiftelsen uppförda tillbyggnaden från 1992 Malerisamlingens verksamhet är i enlighet med ett samarbetsavtal. Läs mer här: www.kunstkonserveringen.dk

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@