,

Verk för fri nedladdning

Alla verk i Nivaagaards Malerisamlings samling är en del av det gemensamma kulturarvet, som på grund av sin ålder inte omfattas av någon form av upphovsrätt. Verken är märkta med Public Domain. De är allmän egendom – och därmed också din.

Vad får du använda verken till?

Upphovsrätten för verken har gått ut p.g.a. deras ålder, och de är allmän egendom (s.k. Public Domain). Du har därför rätt att fritt ladda ned och använda bilderna av verken för alla ändamål, utan att behöva be om tillåtelse från museet eller andra.

Du kan t.ex:

  • Dela bilderna – d.v.s. kopiera, distribuera och sprida dem
  • Använda bilderna för alla ändamål – t.ex. i undervisning, forskning, föredrag, publikationer, filmproduktioner m.m., även i kommersiella sammanhang

Bilderna har tillskrivits Creative Commons’ Public Domain-dedikation, ör att tydliggöra att de inte längre omfattas av upphovsrätten.

God praxis när du använder Public Domain-bilder

Vi ber dig om att visa respekt för de ursprungliga verken när du använder bilder av dem i nya sammanhang. För att andra ska få veta var originalverken finns, och hur de själva kan ladda ned dem, ber vi dig att hänvisa till Nivaagaards Malerisamling.

Vi rekommenderar att du anger bildens källa på följande sätt:
Konstnär, Verkets titel, Datering (årtal), Nivaagaards Malerisamling

Om du t.ex. använder Giovanni Bellinis verk Porträtt av en ung man ber vi dig att ange bildens källa så här:
Giovanni Bellini, Porträtt av en ung man, ca 1490,  Nivaagaards Malerisamling

Visa respekt för originalverket

Vi ber dig att inte använda verket på sätt som är olagliga eller vilseledande. Om du modifierar och återanvänder ett Public Domain-verk bör du tydligt indikera att du har gjort ändringar i originalet. Du bör vid din version av verket märka ut att du har gjort ändringar i originalet, så att andra användare vet vem som har gjort ändringarna.

Behåll Public Domain-märken och meddelanden

Vi rekommenderar användare av Public Domain-verk att inte ta bort Public Domain-märken eller meddelanden på och vid verken eller ge vilseledande information om verkets rättighetsstatus.

 

Dessa tumregler härrör från  Europeanas Public Domain Usage Guidelines för god praxis vid användning av Public Domain-verk.

De bygger på god vilja och är inte juridiskt bindande. Vi ber dig vänligen att följa dem.


@