,
  • Undervisningstilbud til udskolingen: Det moderne gennembrud

Undervisningstilbud til udskolingen: Det moderne gennembrud

Kom og oplev det Det moderne gennembrud på Nivaagaards Malerisamling i udstillingen Kunstnerbrødre om L.A. Ring og H.A. Brendekilde 21.september 2019 – 26. januar 2020

L.A. Ring (1854-1933) og H.A. Brendekilde (1857-1942) var optaget af samtidens brydninger og var begge blandt de kunstnere, som fulgte Georg Brandes (1842-1927) opfordringer om at lade samfundskritikken blive en del af kunsten. Tiden blev et opgør med guldalderens idealiserende og romantiserende fremstillinger, og kunstnere begyndte at anvende nye virkemidler i deres valg af motiver, farver og kompositioner.

Gennem dialog og øvelser går vi sammen på opdagelse i udvalgte kunstværker. Hvilke fortællinger gemmer værkerne på, hvordan spejler de forandringerne i et gryende industrialiseringssamfund, og kan vi perspektivere til lignende bevægelser i vores nutid?

Fag: Dansk

Læringsmål: Gennem dialog og med fokus på elevernes aktive deltagelse, flerstemmighed og selvrefleksion ønsker vi at understøtte følgende færdigheds- og vidensmål:

 

  • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog (dansk)
  • Eleven kan diskutere forskellige tolkninger af en tekst (dansk)
  • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog (dansk)
  • Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder (dansk)

 

Varighed: 1 time / 2 timer

Booking: Undervisningsansvarlig Sara Worm Tighe st@nivaagaard.dk, tlf.: 49141017

 

 

 

 

 


@