,

Nivaagaards Malerisamling har i 2021 gennemgået en større klimarenovering, der med jordvarmeanlæg, ny ventilation og nye ovenlysvinduer har givet museet en ny grøn profil. Her fortæller museumsdirektør Andrea Rygg Karberg sammen med arkitekt Kasper Bendsen, hvorfor klimarenoveringen er banebrydende, og hvad den betyder for fremtidens oplevelser på museet.

Klimarenovering

Takket være en stor fondsdonation er det lykkedes Nivaagaards Malerisamling at projektere en ambitiøs klimarenovering, der fremtidssikrer museets kunstsamling og indarbejder bæredygtige løsninger i en ny grøn museumsprofil. Det er en mangeårig drøm, der går i opfyldelse for museet med den omfattende klimarenovering, der er gennemført fra februar 2021 og året ud.

Grøn museumsprofil og nye oplevelser med kunsten
Klimarenoveringen styrker rammerne for fremtidens kunstoplevelser på Nivaagaards Malerisamling og fører museet op i en ny liga. Forbedringerne giver mulighed for en optimal styring af temperatur og luftfugtighed i udstillingssalene, så museet fremtidssikrer sin enestående kunstsamling bedst muligt og samtidig kvalificeres til at indlåne kunstværker af højeste kvalitet.

Udstillingssalenes nye ovenlys højner æstetikken og giver publikum mulighed for at møde malerierne i det naturlige lys, som de blev skabt i. De fleste af museets ovenlysvinduer har de senere år været permanent tildækkede for at undgå, at det blev for varmt, og fordi glasset ikke justerede lysindfaldet og lysstyrken.

Renoveringen er i sin helhed båret af bæredygtige løsninger i form af nye ovenlysvinduer, der forbedrer bygningsskallens egenskaber, LED-belysning, effektive ventilationskanaler og et jordvarmeanlæg, der supplerer energiforsyningen. Det er banebrydende, at der i en eksisterende museumsbygning omlægges energiforsyning fra fossilt brændstof til bæredygtig jordvarme, der både kan varme og køle luften i udstillingssalene.

De nye tekniske installationer samles i et nyt teknikhus i forlængelse af museets søjlesal mod nord. Tilbygningen afgiver ekstra kvadratmeter på museet til en udvidet garderobe, tiltrængt depotplads og et nyt kontor.

Det er takket være generøse donationer fra fire af landets største fonde, at klimarenoveringen nu realiseres: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, VILLUM FONDEN, Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har tilsammen doneret 35 mio. kr. til renoveringsprojektet.

Klimarenoveringen gennemføres med Julius Nielsen & Søn A/S som hovedentreprenør. Jeppe Blak-Lunddahl, direktør for EMCON, er bygherrerådgiver, og totelrådgiveren er Bertelsen & Schewing v. arkitekt Jens Bertelsen og Kasper Bendtsen.

Om Malerisamlingen

Nivaagaards Malerisamling blev skabt af godsejeren og politikeren Johannes Hage. Den nuværende museumsbygning er opført i flere etaper i 1903, 1988 og 1992. Siden 2016 har museet arbejdet med forberedelserne til det klimarenoveringsprojekt, der nu realiseres.

Museets kunstsamling består af knap 240 værker fordelt over 500 års kunsthistorie med markante kunstværker fra italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder. Netop værkerne fra renæssancen og barokken gør samlingen unik, fordi Nivaagaards Malerisamling, ud over Statens Museum for Kunst, er det eneste sted i landet, hvor man kan opleve en større samling af ældre europæisk kunst. Størstedelen af samlingen har i 2021 været udlånt til en udstilling af museets danske guldaldersamling på Rijksmuseum Twenthe i Holland, af de ældre mestre på Skovgaard Museet i Viborg foruden udlån af enkelte værker til Gemäldemuseum i Berlin.

Vi glæder os til at åbne dørene til det færdigrenoverede museum – til særudstillingen ‘Wilhelm Marstrand. Den store fortæller’ og en ny udstilling, der præsenterer museets hjemvendte samling over 500 års kunsthistorie.


@