,

Aktuelt forskningsprojekt om museets unikke samling af nederlandsk barok

Nivaagaards Malerisamling samarbejder i 2022-23 med det hollandske institut for kunsthistorie, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, om forskningsprojektet Hollandske og nederlandske malerier på Nivaagaards Malerisamling. Tilskrivninger, erhvervelseshistorie og maleriernes kunstneriske betydning i international sammenhæng. I det igangværende studie af 55 nederlandske barok-værker i Nivaagaards Malerisamling anvendes den nyeste ekspertise inden for kunsthistorie og teknisk forskning.

Nivaagaards Malerisamling var oprindelig en privat samling skabt af godsejer og politiker Johannes Hage (1842-1923), der især samlede hollandske og nederlandske malerier fra den tidlige moderne periode. Hans erhvervelser står i kontrast til de indkøb af malerier fra de succesrige danske og franske skoler, som øvrige danske kunstsamlere foretog i samtiden af dansk guldalder og fransk impressionisme. Til at opbygge sin samling fik Johannes Hage værdifuld hjælp fra venner og kunstkendere, herunder den hollandske kunsthistoriker Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930), hvis legat dannede grundlaget for RKD-samlingerne i dag.

Forskningsresultaterne
Samlingen af ​​hollandsk og nederlandsk kunst på Nivaagaards Malerisamling omfatter værker af Rembrandt, Pieter Claesz, Salomon Ruysdael, Jan Steen og Cornelis de Vos, Pieter Brueghel II og David Teniers II. Forskningsprojektet vil resultere i et katalog over værkerne, som vi indtil nu har vidst meget lidt om, baseret på de nye tekniske undersøgelser af malerierne og den seneste ekspertise inden for kunsthistorie. Da samlingen af ​​hollandske og nederlandske malerier er funderet på Johannes Hages erhvervelser, er et andet mål med projektet at forstå Hages præferencer: Præcist hvad købte Johannes Hage, hvordan og hvor erhvervede han disse værker, og hvad fik ham til at fokusere sine indsamlingsaktiviteter så stærkt på disse gamle mestre? De historiske tilskrivninger vil blive kritisk vurderet, og værkerne placeret i en ny kunsthistorisk kontekst.

Forskningen udføres i 2022-2023 af Jørgen Wadum, specialkonsulent i hollandsk og nederlandsk kunst ved Nivaagaards Malerisamling og landets førende specialist i teknisk kunsthistorie inden for netop nederlandsk barok, samt Angela Jager, kurator i hollandske og nederlandske mesterværker ved RKD – Hollands Institut for Kunsthistorie.

 

Projektet er muliggjort takket være Kulturministeriets Forskningspulje, der i 2021 tildelte Nivaagaards Malerisamling 775.000 kr. til forskningen i museets unikke samling af nederlandsk barok. Læs pressemeddelelse.

Seneste nyt

Nyheder fra forskningsprojektet offentliggøres løbende her på hjemmesiden:

>> NYHED #1
>> NYHED #2
>> NYHED #3

Foredrag: Kunstsamlingens hemmeligheder

Professor Jørgen Wadum giver i foredraget et indblik i arbejdet med forskningsprojektet og udfolder med udgangspunkt i en række af museets kunstværker nogle af de resultater, den nye teknisk forskning har frembragt.

 

 


@