,
  • Park

En romantisk have i Nivå

Museet er beliggende i en skøn park, der er udlagt som romantisk have med store, gamle træer og et væld af rododendron. Det meste af parken er offentlig tilgængelig året rundt. I slutningen af maj og begyndelsen af juni står rododendronerne i fuldt flor, og haven er et sandt bombardement af blomster og farver. Haven er i stadig forandring idet der stadig sker nyplantninger. Især inden for de sidste par år er det beplantede areal blevet udvidet med 500 nye rododendroner hvert år.

Parken tilhører i dag Den Hageske Stiftelse, der holder til i en bygning under herregården Nivaagaard, som er museets nærmeste nabo. Denne ejendom erhvervedes i 1862 af Johannes Hages far, storkøbmand og godsejer Alfred Hage, og ved dennes død arvede Johannes Hage gården med tilhørende teglværk og ringovn. I de første mange år levede Johannes Hages med den have, der var omkring gården. I 1901 besluttede han imidlertid at udforme en helt ny plan for haven. Målet var en romantisk park anlagt efter engelske principper. Han bad landskabsgartner Edvard Glæsel om at stå for udformningen. Den park vi ser i dag er resultatet af en rekonstruktion, foretaget af arkitekten Christian Hage i 1980’erne.

Der er foruden parken også et fredet engareal lige uden for døren, hvor det vrimler med rovfugle og råvildt. Har man lyst til at gå en tur, ligger skoven og Nivå Strandpark i passende afstand fra museet.


@