,
  • Reservat for truede ord
  • Reservat for truede ord
  • Reservat for truede ord
  • Reservat for truede ord
  • Reservat for truede ord

Reservat for truede ord

En række gode ord er ved at forlade vores sprog. Derfor har vi i parken ved Nivaagaards Malerisamling oprettet et Reservat for truede ord. Her kan de opholde sig, indtil de finder fodfæste i det danske sprog igen.
Løbende vil ca. 100 truede ord befinde sig i parken. Både museets og parkens ansatte og gæster vil drage omsorg for, at ordene får næring og kærlighed under deres ophold i reservatet.

Når vi skønner, at ordet har genfundet sin plads i sproget, slipper vi det fri og lader det erstatte af et nyt truet ord.

Vi lægger principielt ikke ordene ud på vores hjemmeside eller på andre fyldestgørende lister. Det har vi valgt ikke at gøre, da Reservat for truede ord er tænkt som en social oplevelse, hvor indholdet kan og bør diskuteres. Det er en samtalekatalysator på tværs af generationer, blandt venner og familie samt mellem ukendte og således nye bekendtskaber.

Kom og find et ord, du vil hjælpe med at bevare. Tag det med hjem i tankerne og brug det næste gang, du skal skrive til en ven, så hjælper du ordet på rette vej igen.

Tak til professor Jørn Lund for ord, råd og dåd.


@